Personvernerklæring | Storcash 

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er Storcash Norge AS 

Adresse: Brobekkveien 80 C, 0582 Oslo,
org.nr 930 258 008.
Du kan nå Storcash på epost: kunde@storcash.no

Denne personvernerklæringen har som formål å fortelle hvordan Storcash Norge AS samler inn, behandler og bruker dine personopplysninger på en sikker måte. Etter personvernopplysningsloven er Storcash Norge AS behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn gjennom kundeforholdet eller på storcash.no. Storcash plikter å behandle opplysningene i henhold til personopplysningsloven, bokføringsloven og evt. andre relevante lover. Ved spørsmål om hvordan ditt personvern ivaretas, send en epost til personvern@storcash.no.

Hvilke personopplysninger samles inn

Storcash selger kun til bedriftskunder. Når et kundeforhold opprettes av en bedriftskontakt med fullmakt, registreres bedriftskontaktens personopplysninger som navn, e-post og telefonnummer.

For medlemmer i vårt bonusprogram registreres navn, epost, telefonnummer, samt tilknytning til din bedrift. For markedskommunikasjon/nyhetsbrev samles det inn navn, epost og telefonnummer.

Hva brukes personopplysningene til

Formålet med Storcash behandling av personopplysninger er å kunne gjennomføre en avtale om kjøp og betaling. Personopplysninger kan benyttes til kommunikasjon via epost og sms omkring kundeforholdet, slik som avvik til handelen, tilbaketrekkinger, driftsmeldinger,  markedsundersøkelser og utsending av faktura. For medlemmer i vårt bonusprogram benyttes opplysninger blant annet til å kunne tilby kunden fordelen som ligger i bonusprogrammet, driftsmeldinger, sikker innlogging på egen brukerkonto og opplysninger om uttak av opptjent bonus.

Dersom man samtykker til dette, vil personopplysningene også benyttes til tjenester som nyhetsbrev via sms og epost, profilering for å tilby personlige tilbud, informasjon og rabatter.

Som en viktig del av arbeidet med å lage brukervennlige nettsider, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettsiden storcash.no. For å analysere informasjonen benytter vi analyseverktøyet google analytics. Det gjøres ved at Google laster ned informasjonskapsler til din nettleser. Ved hjelp av informasjonskapslene samler Google Analytics inn opplysninger om bruk. Opplysningene lagres anonymisert, uten å identifisere deg, og Storcash mottar bare oppsummert statistikk for nettstedet. Eksempler på hva slik statistikk gir svar på, er hvor mange som besøker nettstedet, hvilke sider de besøker og hvor lenge de er inne på nettsiden. Brukerstatistikken lagres i 14 måneder.

Vi sporer ikke dine bevegelser ut av vårt nettsted. Vår nettstedsanalyse har som formål å forstå hvordan våre egne nettsider brukes slik at vi kan forbedre dem. Det er i vår og i besøkendes interesse at nettsidene har en god funksjonalitet.

Utlevering av personopplysninger til databehandlere

Flere selskaper bidrar i behandlingen av personopplysninger for Storcash, disse kalles databehandlere. Det er opprettet egne databehandleravtaler med det enkelte selskap med instrukser for hvordan opplysningene kan og skal behandles.

Sentrale databehandlere for Storcash er:

  • NorgesGruppen Data, for drift av apper, nettsider og underliggende datasystemer. NorgesGruppen Data har databehandlere i India, Ukraina og USA, mens selve dataene er lagret i Norge. For å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå brukes standard personvernbestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen.
  • Boostcom – for kundebrev og bonusprogram
  • Rambøll Management Consulting AS – For kundeundersøkelser
  • Google Analytics, for analyse av trafikk på Storcash.no

Storcash kan i visse tilfeller regulert av lovverk, også levere opplysninger til myndighetene.

Lagring og sletting av opplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for, og i henhold til bokføringsloven. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker samtykket tilbake.

Endringer

Storcash kan endre vilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, eller på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår. Informasjon om andre endringer vil bli gitt på storcash.no.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg og hvordan vi behandler dine opplysninger. Du har også rett til å kreve korrigeringer av uriktige opplysninger eller sletting av opplysninger vi behandler om deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker