Behandlingsansvarlig for personopplysningene er Storcash Norge AS

Denne personvernerklæringen har som formål å fortelle hvordan Storcash Norge AS samler inn, behandler og bruker dine personopplysninger på en sikker måte. Etter personvernopplysningsloven er Storcash Norge AS behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn gjennom kundeforholdet eller på storcash.no. Storcash plikter å behandle opplysningene i henhold til personopplysningsloven, bokføringsloven og evt. andre relevante lover. Ved spørsmål om hvordan ditt personvern ivaretas, send en epost til personvern@storcash.no.

Om storcash

Etter personvernlovgivningen er Storcash Norge AS behandlingsansvarlig for tjenester beskrevet her.

Adresse Storcash Norge AS,Postboks 130 Sentrum, 0102 Oslo.

Storcash Norge AS har organisasjonsnummer 930 258 008

Du kan nå storcash på kunde@storcash.no

Hvilke personopplysninger samles inn

Storcash selger kun til bedriftskunder. Når et kundeforhold opprettes av en bedriftskontakt med fullmakt, registreres bedriftskontaktens personopplysninger som navn, e-post og telefonnummer.
 

For medlemmer i vårt bonusprogram registreres navn, epost, telefonnummer, samt tilknytning til din bedrift. For markedskommunikasjon/nyhetsbrev samles det inn navn, epost og telefonnummer.

 

Storcash benytter PIWIK PRO for analyse og statistikk, ut fra en berettiget interesse i kunnskap om nettsideaktivitet. Verktøyene leser bla. besøkendes IP-adresser, men adressene anonymiseres før lagring og bruk i rapporter til Storcash

Kameraovervåking

Storcash sine lokaler er kameraovervåket. Dette er merket.
Formålet med kameraovervåkingen er å forebygge, avdekke, oppklare og følge opp sikkerhetshendelser og straffbare hendelser. 
Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse. Storcash følger de bestemmelser som gjelder for kameraovervåking i henhold til forskrift om kameraovervåking og personvernforordningen. Opptak fra kamera slettes etter 7 dager. Unntaket er ved sikkerhetshendelser som blir anmeldt til Politiet, da kan opptakene lagres i inntil 30 dager. Innsyn og sletting av opptakene behandles i tråd med personopplysningsloven og interne rutiner.

Hva brukes personopplysningene til

Formålet med Storcash behandling av personopplysninger er å kunne gjennomføre en avtale om kjøp og betaling. Personopplysninger kan benyttes til kommunikasjon via epost og sms omkring kundeforholdet, slik som avvik til handelen, tilbaketrekkinger, driftsmeldinger,  markedsundersøkelser og utsending av faktura. For medlemmer i vårt bonusprogram benyttes opplysninger blant annet til å kunne tilby kunden fordelen som ligger i bonusprogrammet, driftsmeldinger, sikker innlogging på egen brukerkonto og opplysninger om uttak av opptjent bonus.
 

Dersom man samtykker til dette, vil personopplysningene også benyttes til tjenester som nyhetsbrev via sms og epost, profilering for å tilby personlige tilbud, informasjon og rabatter.

Hvem behandler personopplysninger på vegne av Storcash

NorgesGruppen Data for drift av nettsider og underliggende datasystemer. NorgesGruppen Data har databehandlere i India og USA, mens selve dataene er lagret i Norge. For å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå brukes standard personvernbestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen

Placewise for drift av Alltid! appen

Nets og Aera, for betalingstjenester 

Piwik for analyse av trafikk på storcash.no

Lagring og sletting av opplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for, og i henhold til bokføringsloven. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker samtykket tilbake.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg og hvordan vi behandler dine opplysninger. Du har også rett til å kreve korrigeringer av uriktige opplysninger eller sletting av opplysninger vi behandler om deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Les mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvordan du kan slette dem.