Vilkår & betingelser for bonusprogram

 

Hvem kan bli medlem?

Alle kunder kan bli medlem i bonusprogrammet Alltid! Mer fra Storcash, med noen få unntak. Unntaket gjelder kunder som er grossister og/eller driver konkurrerende virksomhet til Storcash.

 

Det er kundens ansvar at Storcash mottar riktig informasjon om kunden, herunder kundens virksomhet og organisasjonsnummer.

 

Hva koster det å være medlem?

Det er et medlemsgebyr på kr. 500 ekskl. mva som betales en gang. Dette benyttes til administrasjon av løsningen. Medlemsgebyret blir automatisk lagt til på din første handel og betales i kassen.

 

Får jeg bonus på alle varer?

Det er bonus på alle varer, med unntak av pant, tobakk- og alkoholvarer, samt allerede nedsatte varer. Denne type varer er kun bonusbyggende og bidrar til et høyere bonusnivå, selv om de ikke gir bonus.

 

Hvor mange prosent får jeg i bonus?

Som medlem i Alltid! Mer fra Storcash får du bonus fra første krone og 8 % bonus på mineralvann. Opptjening av bonus starter dagen etter at du melder deg inn. Ditt bonusnivå baseres på månedlige kjøp. I perioder med høyt kjøp, vil du raskt kunne oppnå våre beste betingelser.

 

Bonusnivået ditt er avhengig av hvor mye du handler for, og følger skalaen under:

Bonusperioden varer en kalendermåned, og gjelder fra den 1. hver måned. Du har mulighet til å stige i bonusnivå når som helst gjennom bonusperioden. Det nye nivået vil du beholde ut inneværende måned, og gjennom hele neste måned.

 

Ved oppjustert bonusnivå (nytt nivå), vil dette gjelde fra dagen etter at det ble bygget opp. Det betyr at om du er på bonusnivå 1% og gjør en handel på kr 8 000, vil du fra neste dag få 3% bonus på dine kjøp. Ved nedjustering av bonusnivå skjer dette kun den 1. i måneden. Du kan til enhver tid se ditt bonusnivå i Alltid!-appen.

 

Eksempel 1

Måned 1: Handler du for kr 10 000 vil du få 1 % bonus på kjøp opptil kr 7 999. Bonusnivået på 3 % får du når det er handlet for kr 8 000 eller mer i inneværende måned. Det nye bonusnivået trer i kraft dagen etter at det ble bygget opp.

 

Måned 2: Siden du handlet for over kr 8 000 i måned 1, får du minimum 3 % bonus i hele måned 2.

 

Måned 3: Kjøp i måned 2 avgjør nivået du starter på i måned 3, men du vil alltid få minst 1 % bonus.

 

Eksempel 2

Måned 1: Handler du én gang for kr 26 000, vil du få 1% bonus på den aktuelle handelen. Nytt bonusnivå, på 4 %, vil gjelde fra dagen etter.

 

Måned 2: Du beholder bonusnivået du bygde deg opp i forrige måned (nivå 4%), også måneden etter. Handler du for minimum kr 50 000 i måned 2, vil du komme opp på øverste nivå (nivå 5%).

 

Måned 3: Kjøp i måned 2 avgjør nivået du starter på i måned 3, men du vil alltid få minst 1 % bonus.

 

Hvordan benytter jeg bonusen?

Bonusen kan kun benyttes som hel- eller delbetaling av varer i Storcash sine butikker. Du står fritt til å velge beløp å bruke per handel, og du trenger ikke ta ut hele bonusen på en gang. Uttaket gjøres i samarbeid med servicemedarbeideren som ekspederer deg.

 

Hvor lenge er opptjent bonus gyldig?

Opptjent bonus er gyldig i 60 måneder fra opptjeningsdato. Vi anbefaler å benytte bonusen fortløpende. Du kan til enhver tid følge med i Alltid!-appen på bonus som utløper.

 

Hvordan finner jeg ut hvor mye bonus jeg har opptjent?

Gjeldene bonusnivå samt opptjent bonus finnes i Alltid!-appen. I tillegg vil opptjent bonus stå på din kvittering etter kjøp.

 

Hvis jeg ikke ønsker å være medlem lenger, hva gjør jeg da?

Ønsker du ikke lenger å være medlem av Alltid! kan du sende en epost til alltid@storcash.no eller kontakte kundesenteret i din lokale Storcash. Ubenyttet opptjent bonus bør benyttes før utmelding, hvis ikke bortfaller den når medlemskapet avsluttes.

 

Kan jeg flytte bonus fra et kundenummer til et annet?

Nei, det er dessverre ikke mulig. Bonusen er knyttet opp mot hvert enkelt kundenummer.

 

Hva skjer hvis mitt selskap avvikles?

Ved avvikling, konkurs eller ved konkursbehandling av selskapet bortfaller eventuell ubenyttet bonus, og medlemskapet blir automatisk avsluttet. Det samme gjelder dersom kundenummeret av annen årsak avsluttes hos Storcash. Vi anbefaler at bonusen benyttes før avvikling.

 

Mislighold av medlemskapet

Ved mislighold av medlemskapet eller vilkårene, forbeholder Storcash Norge AS seg retten til å avslutte medlemskapet med øyeblikkelig virkning.

 

Force Majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for Storcash Norge AS å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med uttak av bonus eller kjøp av produkter/tjenester, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter.

 

Endring av vilkår

Storcash har når som helst rett til å endre gjeldende medlemsvilkår, inklusive regler om opptjening og uttak av bonus, også med virkning for allerede opptjent bonus, samt å kansellere programmet. Medlemmet informeres om dette via e-post. Opplysninger om endringer kan også fås ved henvendelse til Storcash Norge AS.

 

Alltid! Mer fra Storcash bonusprogram eies av Storcash Norge AS, Postboks 130 Sentrum, 0102 Oslo, organisasjonsnummer 930 258 008. Kontaktopplysninger: e-post: alltid@storcash.no

 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Les mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvordan du kan slette dem.