Storcash – Historien bak | Storcash 

Storcash – Historien bak

Storcash er heleid av NorgesGruppen, som har lange tradisjoner innen grossist- og detaljvirksomheten i Norge. La oss ta dere med på en liten tur i vår historie.

1866

I 1866 etableres Joh. Johannson som grossist.

1866

Mellom 1940 og 1950 opplever norsk dagligvarehandel en bransjeglidning hvor dagligvarebutikkene overtar spesialforretningene og kundene kan handle både melk, kolonialvarer og kjøtt på samme sted.

1940

Mot slutten av 1950-tallet etableres den første kontantavdelingen, som senere har fått tilnavnet Storcash.

1950

På 1960-tallet tar grossistene en førende stilling i norsk dagligvare. Ettplanslager, ny teknologi og datasystemer er stikkord her. Grossistene fusjoneres og slås sammen – i løpet av tiåret går antall grossistfirmaer ned fra 160 til 40.

1960

På 1970-tallet opplever vi en liberalisering av norsk dagligvarehandel, og kjeder etableres i stor skala. Mot slutten av tiåret er det registrert over 700 kjedenavn.

1970

På 1980-tallet etableres de store dagligvarekjedene. Vi ser også en sammenslutning innenfor engros. Mot slutten av 80-årene har vi fire landsdekkende grossistgrupperinger: Joh-konsernet, Løken-gruppen, KØFF-gruppen AS og NKL, og det finnes også 15 mindre dagligvaregrossister.

1980

Først på 90-tallet slås tre Joh. Johannson-eide kontantavdelinger i Oslo sammen under navnet Storcash. Senere på 90-tallet etableres enda en Storcash-butikk.

I løpet av 90-tallet blir de fleste dagligvarebutikkene tilknyttet et kjedesamarbeid.

De selvstendige kjøpmennene melder seg inn i kjeder. Forbrukersamvirket, Reitangruppen og HakonGruppen er godt etablert. De resterende kjøpmennene som har leveranseavtale med Joh. Johannson, etablerer sitt eget samarbeid gjennom Norgesdetalj.

I 1994 integreres samarbeidet i Norgesdetalj ytterligere gjennom NorgesGruppen, en samarbeidsorganisasjon for detaljister og grossister.

1990

I 2000 etableres handelshuset NorgesGruppen ASA gjennom en fusjon mellom Joh. Johannson, detaljistkjeder og profilhus.

I dag er vi 9 Storcash-butikker, med utsalgssteder i Oslo, Drammen, Skien, Bergen, Stavanger, Haugesund,Trondheim, Fredrikstad og Kristiansand og er godt etablert som en grossistkjede.

2015-2016 Ble alle våre butikker Miljøfyrtårnsertifisert.

2000